Skip to main content
Kancelaria Doradztwa Finansowego
Małgorzata Suchodolska

Klauzula informacyjna dla Klientów

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez www.kdfms.pl

Wstęp

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia i wykorzystania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Suchodolska Kancelaria Doradztwa Finansowego z siedzibą w Kielcach ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce, tel. 600 480 167, mail biuro@kdfms.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 3. zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

 4. przygotowania oferty ubezpieczenia na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;

 5. rozpatrywania reklamacji na podstawie art.6 ust. 1 lit. c w związku z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO,

 7. marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. 

 8. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi administrator podpisał umowy o współpracy.

 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez okres 6 lat od daty końca ubezpieczenia.

 10. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 11. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.